1. Organizator nagradne igre

Sunshine d. o. o., Celarčeva ulica  8, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator) organizira nagradno igro za podelitev očal po izbiri. S temi pravili organizator določa pravice, obveznosti in pogoje sodelovanja v nagradni igri.

  1. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati. V kolikor se želi k sodelovanju v nagradni igri prijaviti oseba, mlajša od 16 let, mora prijavo za sodelovanje v njenem imenu podati zakoniti zastopnik (starš ali skrbnik), s čimer se šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in s predmetnimi pravili te nagradne igre ter s pogoji poslovanja podjetja. V kolikor mladoletna oseba poda prijavo sama (lažno izkazuje starost nad 18 let), organizator ne odgovarja za posledice sodelovanja. V primeru, da zakoniti zastopnik ne ravna na način, kot je predviden v prejšnjem odstavku, mladoletna oseba ni upravičena do prejema nagrade in se izbor ponovi.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti izžrebani.

Nagrajenci morajo na poziv organizatorja za prevzem nagrade posredovati ime, priimek in naslov.

S soglašanjem s pravili nagradne igre se sodelujoči strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema, ter podaja soglasje za sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in priimka na socialnih omrežjih strani organizatorja v primeru, če bo izžreban, in tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

  1. Trajanje nagradne igre

Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo do 1. 3. 2022. Nagradna igra se konča skončnim žrebanjem.

  1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja.

  1. Žrebanje nagrajencev

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre, ki pravilno izpolnijo obrazec na naši uradni spletni strani, kjer je objavljena nagradna igra. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

  1. Nagrada

Izžreban nagrajenec prejme sončna očala organizatorja po lastni izbiri.

Organizator bo izmed vseh veljavno izpolnjenih pogojev izžrebal enega nagrajenca

  1. Splošno o nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.

Izžrebanec bo o žrebu obveščen preko elektronske pošte, na elektronski naslov s katerim je sodeloval pri nagradni igri. Če se izžrebanec ne bo odzval v roku treh delovnih dni od prejetega obvestila o nagradi, bo organizator štel, da izžrebanec ne sprejme nagrade in se ji izrecno odpoveduje.

Organizator bo nagrado nagrajencu poslal po pošti na naslov, ki ga bo sporočil v odzivu na obvestilo o nagradi, prejeto preko elektronske pošte.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni mogoča zamenjava nagrad. Če je nagrajenec mladoletna oseba, morajo starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobriti prevzem nagrade.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

  1. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani nagradne igre. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju nagradne igre.

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

  1. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Organizator nagradne igre in upravljalec podatkov je Sunshine d. o. o., Celarčeva ulica 8, 1000 Ljubljana, ki obdeluje in hrani osebne podatke sodelujočih v skladu s pravili te nagradne igre.

Organizator bo podatke, potrebne za izvajanje nagradne igre, hranil do preklica soglasja s strani udeleženca nagradne igre.

  1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov info@sunshine.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

PLAČILO PO POVZETJU

BREZPLAČNA DOSTAVA NAD 55€

ENOSTAVNO VRAČILO

Potrebujete strokovni nasvet?

Živjo, sem Maja in vedno sem vam na voljo za osebno svetovanje preko email naslova: info@sunshine.si

Imate kakšno vprašanje?

Za vsa vprašanja o vašem naročilu, izdelkih in drugih temah sem vam vedno na voljo preko telefonske številke: 041 933 626

Komplet korekcijska očala že za 59€! *Velja le do 17.9.

ODDAJ POVPRAŠEVANJE

Naša ekipa te bo kmalu kontaktirala.